Ochrona środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.07.2020 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.3.2020.7) o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 87, obręb 0014 Sypniewo w miejscowości Sypniewo, gmina Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie Szczegóły
Artykuł 22.06.2020 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.4.2020.1) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie obrębu Runowo Krajeńskie i Witunia, gmina Więcbork, planowanego na terenie działek nr 25/21, 24/5, 23/9 obręb Runowo Krajeńskie i nr 497 obręb Witunia Szczegóły
Artykuł 19.06.2020 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.1.2020.8) o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych, planowanego na terenie działki nr 51/4, obręb Witunia Szczegóły
Artykuł 18.06.2020 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu zbierania i przetwarzania odpadów na działkach o nr ewid. 17/8 i 17/9 zlokalizowanych w Więcborku (obręb SR.6220.1.3.2019.9) Szczegóły
Artykuł 12.06.2020 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.3.2020.1) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 87, obręb 0014 Sypniewo w miejscowości Sypniewo, gmina Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu inwentarskiego z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 123/1, obręb Lubcza, gmina Więcbork (SR.6220.1.2.2019.15) Szczegóły
Artykuł 24.04.2020 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.1.2020.1) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych, planowanego na terenie działki nr 51/4, obręb Witunia Szczegóły
Artykuł 20.03.2020 Informacja o wydaniu decyzji na usunięcie drzew SR.6131.1.7.2020 Szczegóły
Artykuł 18.03.2020 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.1.2020.1) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych, planowanego na terenie działki nr 51/4, obręb Witunia Szczegóły
Artykuł 12.03.2020 Informacja o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa (SR.6131.1.4.2020) Szczegóły