Ochrona środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.01.2016 Informacja o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego, studziennego o głębokości 45 m i średnicy 399 mm w miejscowości Sypniewo Szczegóły
Artykuł 16.12.2015 Informacja o wyłożeniu projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska Gminy Więcbork na lata 2016-2019″ Szczegóły
Artykuł 15.12.2015 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.195.2015 Szczegóły
Artykuł 15.12.2015 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.194.2015 Szczegóły
Artykuł 15.12.2015 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.193.2015 Szczegóły
Artykuł 14.12.2015 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.192.2015 Szczegóły
Artykuł 14.12.2015 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.191.2015 Szczegóły
Artykuł 11.12.2015 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.190.2015 Szczegóły
Artykuł 11.12.2015 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.196.2015 Szczegóły
Artykuł 11.12.2015 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.195.2015 Szczegóły