Ochrona środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.12.2020 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.4.2020.11) – zawiadomienie stron postępowania o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie obrębu Runowo Krajeńskie i Witunia, gmina Więcbork, planowanego na terenie działek nr 25/21, 24/5, 23/9 obręb Runowo Krajeńskie i nr 497 obręb Witunia Szczegóły
Artykuł 18.11.2020 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.8.2020.9) – zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, planowanego na terenie działki nr ewid. 101/7 obręb Pęperzyn Szczegóły
Artykuł 16.11.2020 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.11.2020.1) – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce o nr ewid. 32/7 obręb Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork Szczegóły
Artykuł 16.11.2020 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.10.2020.1) – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 23/9 i 24/5 obręb Runowo Krajeńskie Szczegóły
Artykuł 13.11.2020 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.3.2020.9) o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 87, obręb 0014 Sypniewo w miejscowości Sypniewo, gmina Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie Szczegóły
Artykuł 13.11.2020 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.1.2020.13) – zawiadomienie stron postępowania o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych, planowanego na terenie działki nr 51/4, obręb Witunia Szczegóły
Artykuł 13.11.2020 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.7.2020.9) – zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 503 – obręb 0016 Witunia w miejscowości Witunia, gmina Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie” Szczegóły
Artykuł 05.11.2020 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.5.2020.8) – zawiadomienie stron o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na świadczeniu usług związanych ze sprzedażą detaliczną węgla kamiennego dla gospodarstw domowych, planowanego na terenie działki ewid. nr 256, obręb Jastrzębiec Szczegóły
Artykuł 28.10.2020 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.8.2020.7) – zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, planowanego na terenie działki nr ewid. 101/7 obręb Pęperzyn Szczegóły
Artykuł 21.10.2020 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.7.2020.7)– zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 503 – obręb 0016 Witunia w miejscowości Witunia, gmina Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie” Szczegóły