Ochrona środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.11.2016 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.147.2016 Szczegóły
Artykuł 10.11.2016 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.146.2016 Szczegóły
Artykuł 10.11.2016 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.152.2016 Szczegóły
Artykuł 10.11.2016 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.151.2016 Szczegóły
Artykuł 10.11.2016 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.150.2016 Szczegóły
Artykuł 10.11.2016 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.149.2016 Szczegóły
Artykuł 10.11.2016 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.148.2016 Szczegóły
Artykuł 10.11.2016 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.147.2016 Szczegóły
Artykuł 08.11.2016 Informacja o postanowieniu o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – budowa nowej hali produkcyjnej i obiektu socjalnego na potrzeby działalności SBN Runowo Sp. z o.o. (znak sprawy SR.6220.1.6.2016) Szczegóły
Artykuł 25.10.2016 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.145.2016 Szczegóły