Ochrona środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.01.2021 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.13.2020.7) – zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji energii elektrycznej z promieni słonecznych o mocy do 1 MW, planowanego na działce nr 185/1, obręb Śmiłowo, gmina Więcbork Szczegóły
Artykuł 26.01.2021 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.10.2020.11) o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 23/9 i 24/5 obręb Runowo Krajeńskie Szczegóły
Artykuł 25.01.2021 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.11.2020.8) – zawiadomienie stron o przedłożeniu przez Inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce o nr ewid. 32/7 obręb Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork Szczegóły
Artykuł 21.01.2021 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.10.2020.8) – zawiadomienie stron o przedłożeniu przez Inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 23/9 i 24/5 obręb Runowo Krajeńskie Szczegóły
Artykuł 21.01.2021 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.7.2020.11) – zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania oraz złożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 503 – obręb 0016 Witunia w miejscowości Witunia, gmina Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie Szczegóły
Artykuł 19.01.2021 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.15.2020.7) – zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 270 w miejscowości Witunia, gmina Więcbork – Witunia B” Szczegóły
Artykuł 19.01.2021 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.14.2020.7) – zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 270 w miejscowości Witunia, gmina Więcbork – Witunia A” Szczegóły
Artykuł 11.01.2021 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.12.2020.7) – zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 39/2 w miejscowości Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork” Szczegóły
Artykuł 11.01.2021 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (WOO.420.110.2019.DK.17) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek rolny, na działce ewid. nr 43/3 obręb Puszcza Szczegóły
Artykuł 31.12.2020 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.9.2020.10) o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 19 obręb Runowo Krajeńskie Szczegóły