Ochrona środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.12.2016 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.161.2016 Szczegóły
Artykuł 09.12.2016 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.160.2016 Szczegóły
Artykuł 09.12.2016 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.159.2016 Szczegóły
Artykuł 09.12.2016 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.158.2016 Szczegóły
Artykuł 09.12.2016 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.157.2016 Szczegóły
Artykuł 09.12.2016 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.156.2016 Szczegóły
Artykuł 09.12.2016 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.155.2016 Szczegóły
Artykuł 09.12.2016 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.154.2016 Szczegóły
Artykuł 09.12.2016 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.164.2016 Szczegóły
Akty prawne 07.12.2016 Uchwała Nr XXV/187/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych oraz sposobu jej rozliczania Szczegóły