Ochrona środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.07.2018 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, znak sprawy: WOO.420.84.2018.JO.12 o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 020216C relacji Runowo Krajeńskie – Puszcza – Katarzyniec oraz drogi lokalnej Runowo Krajeńskie – Runowo Krajeńskie Kolonia o łącznej długości około 2,4 km”, Szczegóły
Artykuł 27.06.2018 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy WOO.420.84.2018.JO.9 – o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 020216C relacji Runowo Krajeńskie – Puszcza – Katarzyniec oraz drogi lokalnej Runowo Krajeńskie – Runowo Krajeńskie Kolonia o łącznej długości około 2,4 km”, Szczegóły
Artykuł 25.06.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SR.6220.1.8.2018.6 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Runowo Krajeńskie F o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (działki: nr 43 i 44/1, obręb Runowo Krajeńskie) Szczegóły
Artykuł 25.06.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SR.6220.1.7.2018.6 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Runowo Krajeńskie E o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (działka nr 44/1, obręb Runowo Krajeńskie) Szczegóły
Artykuł 07.06.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.5.2018.6) o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Runowo Krajeńskie C o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (działka nr 22 obręb Runowo Krajeńskie) Szczegóły
Artykuł 05.06.2018 Informacja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa (SR.6131.1.9.2018) Szczegóły
Artykuł 05.06.2018 Informacja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa (SR.6131.1.8.2018) Szczegóły
Artykuł 25.05.2018 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o przedłużeniu terminu – postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 020216C relacji Runowo Krajeńskie – Puszcza – Katarzyniec oraz drogi lokalnej Runowo Krajeńskie – Runowo Krajeńskie Kolonia o łącznej długości około 2,4 km”, Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury …. przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Runowo Krajeńskie B o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (działki nr 29, 30, 31 i część działki nr 32/7 obręb Runowo Krajeńskie, gm. Więcbork) – SR.6220.1.2.2018.6 Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Runowo Krajeńskie A o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (działka nr 43 obręb Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork) – znak sprawy: SR.6220.1.1.2018.6 Szczegóły