Ochrona środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.10.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (znak sprawy: SR.6220.1.9.2018.14) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie otwartego rowu melioracyjnego i budowie urządzeń melioracji szczegółowej w miejscowości Sypniewo, gmina Więcbork Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka – znak sprawy: SR.6220.1.3.2019.3 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu zbierania i przetwarzania odpadów na działkach o nr ewid. 17/8 i 17/9 zlokalizowanych w Więcborku Szczegóły
Artykuł 16.09.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SB.6733.20.2019) z dnia 16.09.2019 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4kV dla zasilania działki oznaczonej nr ewidencyjnym 256/22 w obrębie Lubcza na terenie działki nr 256/24 obręb Lubcza, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 12.09.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.21.2019 z dnia 12.09.2019 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie przyłącza i słupa głowicowo-odłącznikowego SN 15kV oraz stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV dla zasilania zakładu produkcyjno-usługowego na działce nr 72/2 w Zabartowie, na terenie działek nr 320, 321, 72/2 obręb Zabartowo, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 06.08.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.18.2019 z dnia 06.08.2019 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegajacego na: budowie sieci kablowej oświetlenia drogowego nn 0,4 kV – oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Pocztowej w m. Więcbork, na terenie działki nr 267 obręb 2, m. Więcbork Szczegóły
Artykuł 06.08.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.17.2019 z dnia 06.08.2019 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kablowej oświetlenia drogowego nn 0,4 kV – oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Gdańskiej w m. Więcbork, na terenie działki nr 82 obręb 1, m. Więcbork oraz działki nr 43/37 obręb 2, m. Więcbork Szczegóły
Artykuł 02.08.2019 Informacja o przyjęciu przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego tzw. „uchwały antysmogowej” Szczegóły
Artykuł 12.07.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Runowo Krajeńskie K o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (działka nr 24/5, obręb Runowo Krajeńskie) (znak sprawy: SR.6220.1.16.2018.11) Szczegóły
Artykuł 07.06.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka – znak sprawy: SR.6220.1.2.2019. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu inwentarskiego z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 123/1, obręb Lubcza Szczegóły
Artykuł 16.05.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka – znak sprawy: SR.6220.1.16.2018 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Runowo Krajeńskie K o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (działka nr 24/5, obręb Runowo Krajeńskie) Szczegóły