Ochrona środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.05.2021 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.2.2021.11) – zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW, na części działki nr 100/8, w obr. Zakrzewska Osada, w miejscowości Zakrzewska Osada, gm. Więcbork oraz złożeniu przez Inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Szczegóły
Artykuł 07.05.2021 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.7.2020.17) – podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 503 – obręb 0016 Witunia w miejscowości Witunia, gmina Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie” Szczegóły
Artykuł 07.05.2021 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.7.2020.16) – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 503 – obręb 0016 Witunia w miejscowości Witunia, gmina Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie” Szczegóły
Artykuł 28.04.2021 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.3.2021.10) – zawiadomienie stron postępowania o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 19 i 23/1 obręb Runowo Krajeńskie Szczegóły
Artykuł 28.04.2021 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.5.2021.5) – zawiadomienie stron o otrzymanych pismach organów opiniujących oraz o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej 020215C Górowatki – Klarynowo – Borzyszkowo stanowiącej dojazd do gruntów rolnych, w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o łącznej grubości warstw 8 cm, o długości 0,800 km realizowanej w obrębie geodezyjnym Borzyszkowo, cz. dz. nr ew. 26/1 i obrębie geodezyjnym Klarynowo, cz. dz. nr ew. 14„ Szczegóły
Artykuł 26.04.2021 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.1.2021.15) – zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy Więcborka” Szczegóły
Artykuł 23.04.2021 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.6.2021.1) – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa wewnętrznej drogi leśnej: trasa A i trasa B wraz z wykonaniem nawierzchni zjazdów i mijanek w Leśnictwie Adamowo” Szczegóły
Artykuł 23.04.2021 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.7.2021.1) – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dalkowo, działka nr 90/1, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 15.04.2021 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.12.2020.14) o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 39/2 w miejscowości Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork” oraz złożeniu przez Inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Szczegóły
Artykuł 07.04.2021 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.10.2020.15) – podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 23/9 i 24/5 obręb Runowo Krajeńskie Szczegóły