Ochrona Danych Osobowych

Typ Data Tytuł
Akty prawne 16.03.2020 Zarządzenie Nr 0050.114.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Więcbork Szczegóły
Artykuł 23.01.2020 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – podatki Szczegóły
Artykuł 23.01.2020 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontaktowych Szczegóły
Artykuł 12.09.2019 Klauzula informacyjna – transmitowanie obrad sesji Szczegóły
Artykuł 25.05.2018 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych – przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności Szczegóły
Artykuł 25.05.2018 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych Szczegóły
Artykuł 25.05.2018 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) Szczegóły
Artykuł 25.05.2018 KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Szczegóły