Gospodarka odpadami

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.04.2021 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Więcbork Szczegóły
Artykuł 18.01.2021 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca w 2021 r. Szczegóły
Artykuł 26.11.2020 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Więcbork za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 30.04.2020 Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Więcbork za rok 2019 Szczegóły
Artykuł 16.01.2020 Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Więcbork w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 07.01.2020 Uchwała Nr XVI/112/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny Szczegóły
Akty prawne 07.01.2020 Uchwała Nr XVI/111/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Więcbork oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w zamian za kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku Szczegóły
Akty prawne 07.01.2020 Uchwała Nr XVI/110/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych Szczegóły
Akty prawne 04.12.2019 Uchwała Nr XV/101/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły