Archiwa, zbiory, rejestry i ewidencje

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.03.2016 Rejestr uchwał Rady Miejskiej Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Rejestr zarządzeń Burmistrza Więcborka Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Rejestr wniosków i opinii Komisji Rady Miejskiej w Więcborku Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Rejestr gminnych jednostek organizacyjnych Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Rejestr instytucji kultury Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Rejestr skarg i wniosków Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Tablice Urzędowe – ogłoszenia, informacje, do których wywieszania Urząd jest zobligowany Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Rejestr wypadków przy pracy Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Podatki i opłaty lokalne Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Ewidencja podatników Szczegóły