Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.04.2021 Informacja o pracy Urzędu Miejskiego w Więcborku w dniu 30 kwietnia 2021 r. Szczegóły
Artykuł 20.04.2021 Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w miesiącu kwietniu 2021 r. Szczegóły
Artykuł 15.04.2021 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Więcbork Szczegóły
Artykuł 24.03.2021 Lista osób ubiegających się o przydział mieszkania socjalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Więcbork w 2021 r. Szczegóły
Artykuł 24.03.2021 Lista osób spełniających kryterium ubiegania się o przydział mieszkań z zasobu mieszkaniowego Gminy Więcbork w 2021 r. Szczegóły
Artykuł 19.03.2021 Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Więcborku w miesiącu marcu 2021 r. Szczegóły
Artykuł 19.03.2021 XXXI Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Więcborku – 23.03.2021r. /wtorek/ Szczegóły
Artykuł 12.02.2021 Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Więcborku w miesiącu lutym 2021 r. Szczegóły
Artykuł 10.02.2021 Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert Szczegóły
Artykuł 28.01.2021 Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych Szczegóły