Zbywanie nieruchomości użytkownikowi wieczystemu

  • Wydział Referat ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
  • Termin załatwienia Całość sprawy związanej ze sprzedażą nieruchomości od momentu złożenia wniosku do dnia zawarcia aktu notarialnego trwa około czterech miesięcy.Sprawy z zakresu sprzedaży nieruchomości mają charakter spraw cywilnoprawnych i obowiązujące przepisy nie określają wiążących terminów na załatwienie wniosków.Jednakże odpowiedź o możliwości nabycia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni.
  • Osoba kontaktowa -
  • Miejsce załatwienia Urząd Miejski w Więcborku, ul.Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork, pon, śr, czw, pt od 7:00 do 15:00, wt. od 8:00 do 16:00, pok. nr 13
  • Telefon kontaktowy (52) 38 95 213(52) 38 95 216(52) 38 95 217
  • Miejsce odbioru -
  • Wymagane dokumenty 1. Wypełniony wniosek o nabycie nieruchomości,
   2. Odpis z księgi wieczystej.
  • Opłaty Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)
  • Tryb odwoławczy Nie dotyczy.
  • Uwagi

   Na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z dnia 29.07.2005 r. z późn. zm. nie można dokonać przekształcenia nieruchomości wykorzystywanych na inne cele niż mieszkaniowe, rolne lub grunty pod garażami. Nie ma jednak żadnych przeciwwskazań, aby użytkownik wieczysty wykupił wartość użytkowania wieczystego i w ten sposób stał się właścicielem nieruchomości zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu. Zgodnie z ustawą sprzedaż następuje w trybie bezprzetargowym.

   Rada Miejska podejmuje stosowną uchwałę. Następnie zostaje zlecona wycena. Operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego określa kwotę za wykup. Sprzedaż następuje w formie aktu notarialnego.

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), art. 32 ust. 1, 37 ust. 2 pkt 5, art. 69.

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian