Zarządzenie Nr 0050.98.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Więcbork

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Więcborka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 30.11.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 30.11.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 0050.98.2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Więcbork
  • Podstawa prawna wydania art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), art. 13 ust. 1 i art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXII/283/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Więcbork oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat (Dz.Urz. Woj. Kuj. Pom. poz. 2378 z dnia 3 lipca 2013 r.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian