Zarządzenie Nr 0050.98.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2016

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Więcborka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 30.12.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.12.2016
  • Data wejścia w życie 30.12.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 0050.98.2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zmiany budżetu Gminy Więcbork na rok 2016
  • Podstawa prawna wydania art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian