Zarządzenie Nr 0050.97.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku do realizacji zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Więcborka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 30.12.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2017
  • Data wejścia w życie 01.01.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 0050.97.2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Upoważnienie Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku do realizacji zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
  • Podstawa prawna wydania Art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1518 ze zm.) w związku z art. 10 ust. 13 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian