Zarządzenie Nr 0050.90.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zawieszenia nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Więcborka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 28.12.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 28.12.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 0050.90.2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zawieszenie nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły
  • Podstawa prawna wydania art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm) oraz art. 85t ust. 2 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian