Zarządzenie Nr 0050.9.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki wywoławczej czynszu w przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Więcbork

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Więcborka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 30.01.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 30.01.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 0050.9.2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Ustalenie stawki wywoławczej czynszu w przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Więcbork
  • Podstawa prawna wydania art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian