Zarządzenie Nr 0050.89.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektora ds. wynagrodzeń i budżetu w Urzędzie Miejskim w Więcborku.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Więcborka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 27.12.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 27.12.2016
  • Data wejścia w życie 27.12.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 0050.89.2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Powołanie komisji rekrutacyjnej przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektora ds. wynagrodzeń i budżetu w Urzędzie Miejskim w Więcborku
  • Podstawa prawna wydania art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016 poz. 446.) oraz art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. 2016 poz. 209) oraz § 4 ust. 2 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Więcborku
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian