Zarządzenie Nr 0050.85.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Więcborku

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Więcborka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 01.12.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.12.2016
  • Data wejścia w życie 01.12.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 0050.85.2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Więcborku
  • Podstawa prawna wydania art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016.446 z póxn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian