Zarządzenie Nr 0050.84.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Więcborka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 29.10.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 29.10.2018
  • Data wejścia w życie 29.10.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego 0050.84.2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zmiany budżetu Gminy Więcbork na rok 2018
  • Podstawa prawna wydania art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 kwietnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.u. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian