Zarządzenie Nr 0050.76.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 13 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji do spraw odbioru przydomowych oczyszczalni ścieków

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Więcborka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 13.09.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 13.09.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 0050.76.2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Powołanie Komisji do spraw odbioru przydomowych oczyszczalni ścieków
  • Podstawa prawna wydania Uchwała Rady Miejskiej w Więcborku Nr IX/61/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji osobom fizycznym na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (Dz.U. Woj. Kuj.-Pom. Nr 177 poz. 1502)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian