Zarządzenie Nr 0050.58.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za I półrocze 2016 roku

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Więcborka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 30.08.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.08.2016
  • Data wejścia w życie 30.08.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 13.09.2016
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 3122
  • Nr aktu prawnego 0050.58.2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za I półrocze 2016 roku
  • Podstawa prawna wydania art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. Dz.U. z 2-13 poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, 1190, 1358, 1513, 1854, 1890, 2150, rok 2016 poz. 195
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian