Zarządzenie Nr 0050.53.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na film promujący walory turystyczne Gminy Więcbork, pn. „Kręcimy z Więcborkiem”

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Więcborka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 12.07.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 12.07.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 0050.53.2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Ogłoszenie konkursu na film promujący walory turystyczne Gminy Więcbork, pn. "Kręcimy z Więcborkiem"
  • Podstawa prawna wydania art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 poz. 994)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian