Zarządzenie Nr 0050.52.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 12 lipca 2-18 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Więcborka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 12.07.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 12.07.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 0050.52.2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  • Podstawa prawna wydania art. 9g ust. 2 oraz art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 967)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian