Zarządzenie Nr 0050.5.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie postępowania rekrutacyjnego do Klubu Dziecięcego w Więcborku

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Więcborka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 10.01.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 10.01.2020
  • Data wejścia w życie 10.01.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego 0050.5.2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Postępowanie rekrytacyjne do Klubu Dziecięcego w Więcborku
  • Podstawa prawna wydania art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian