Zarządzenie Nr 0050.5.2019 Burmistrza więcborka z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Więcborka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 08.01.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 08.01.2019
  • Data wejścia w życie 08.01.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego 0050.5.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 9 litera "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz uchwały Nr XV/115/07 rady Miejskiej w Więcborku z dnia 12 grudnia 2007 r.
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian