Zarządzenie Nr 0050.41.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Więcborka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 12.06.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 12.06.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 0050.41.2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 9 litera "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), Uchwały Nr XXXII/283/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Więcbork oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielenia bonifikat (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2378 z dnia 3 lipca 2013 r. ) oraz Uchwały Nr XV/115/07 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 12 grudnia 2007 r.
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian