Zarządzenie Nr 0050.4.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Więcborka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 04.01.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 04.01.2019
  • Data wejścia w życie 04.01.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego 0050.4.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
  • Podstawa prawna wydania art. 11 ust. 1, art. 13 oraz art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. tj. z 2018 r. poz. 450 ze zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian