Zarządzenie Nr 0050.38.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Więcbork

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian