Zarządzenie Nr 0050.37.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowych instytucji kultury Gminy Więcbork za rok 2017

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Więcborka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 22.05.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 22.05.2018
  • Data wejścia w życie 22.05.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 0050.37.2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego samorządowych instytucji kultury Gminy Więcbork za rok 2017
  • Podstawa prawna wydania art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 862 ze zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian