Zarządzenie Nr 0050.37.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Załącznikach nr 1, nr 2, nr 3 oraz nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.35.2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora szkoły

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Więcborka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 11.05.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 11.05.2017
  • Data wejścia w życie 11.05.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 0050.37.2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny sprostowanie błędu pisarskiego w Załącznikach nr 1, nr 2, nr 3 oraz nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.35.2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora szkoły
  • Podstawa prawna wydania art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian