Zarządzenie Nr 0050.36.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Więcborka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 09.05.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 09.05.2017
  • Data wejścia w życie 09.05.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 0050.36.2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 kt 9 litera "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) oraz Uchwały Nr XV/115/07 Rady Miejskie w Więcborku z dnia 12 grudnia 2007 r.
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian