Zarządzenie Nr 0050.3.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Gminnego „Niezapominajka” w Więcborku oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Więcborka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 05.01.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 05.01.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 0050.03.2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Gminnego "Niezapominajka" w Więcborku oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym
  • Podstawa prawna wydania art. 29 ust. 2 pkt 2 oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian