Zarządzenie Nr 0050.20.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork)”

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Więcborka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 06.03.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 06.03.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego 0050.20.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Procedura relizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork".
  • Podstawa prawna wydania art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian