Zarządzenie Nr 0050.16.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego koordynatora wyborczego

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Więcborka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 12.02.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 12.02.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 0050.16.2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Ustanowienie gminnego koordynatora wyborczego
  • Podstawa prawna wydania art. 156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. z 2017 r. Dz.U. poz. 15 poz. 1089, z 2018 poz. 138, poz. 130), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j. z 2017 r. Dz.U. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian