Zarządzenie Nr 0050.15.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Więcbork w związku z realizacją roszczeń wynikających z art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. ustawy o gospodarce nieruchomościami

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Więcborka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 13.02.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 13.02.2020
  • Data wejścia w życie 13.02.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego 0050.15.2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Więcbork w związku z realizacją roszczeń wynikających z art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. ustawy o gospodarce nieruchomościami
  • Podstawa prawna wydania podstawie art. 209a w związku z art. 4 pkt 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65) oraz Uchwały Nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zasad sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Więcbork w związku z realizacja roszczeń wynikających z art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4003 z dnia 04 grudnia 2015 r.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian