Zarządzenie Nr 0050.15.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Więcborka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 12.02.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 12.02.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 0050.15.2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
  • Podstawa prawna wydania art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. tj. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz uchwały XXXVIII/292/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Więcbork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018"
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian