Zarządzenie Nr 0050.13.2020 w sprawie przyznania nagród Burmistrza Więcborka w dziedzinie kultury i sportu „RYCERZ”

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Więcborka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 31.01.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 31.01.2020
  • Data wejścia w życie 31.01.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego 0050.13.2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Przyznanie nagród Burmistrza Więcborka w dziedzinie kultury i sportu "RYCERZ"
  • Podstawa prawna wydania art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 506 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 8 Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Burmistrza Więcborka w dziedzinie kultury i sportu "RYCERZ"
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian