Zarządzenie Nr 0050.13.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Więcborka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 05.02.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 05.02.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 0050.13.2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Powołanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej
  • Podstawa prawna wydania art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian