Zarządzenie Nr 0050.12.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej oraz ustalenia Regulaminu pracy Komisji Oceniającej oferty na realizację zadania publicznego zleconego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2018 roku

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Więcborka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 31.01.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 31.01.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 0050.12.2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Powołanie Komisji Oceniającej oraz ustalenie Regulaminu pracy Komisji Oceniającej oferty na realizację zadania publicznego zleconego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym dzialalność pożytku publicznego w 2018 roku
  • Podstawa prawna wydania art. 15 ust. 2a, 2b, 2d, 2da, 2e, 2ea i 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. tj. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz rozdziału X pkt 8 „Programu współpracy Gminy Więcbork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 listopada 2017 r.
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian