Zarządzenie Nr 0050.108.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty jednorazowej za rezerwację miejsca pod stoisko handlowe na targowisku miejskim w Więcborku

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Więcborka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Nieobowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 29.12.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2018
  • Data wejścia w życie 01.01.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 0050.108.2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Ustalenie stawki opłaty jednorazowej za rezerwację miejsca pod stoisko handlowe na targowisku miejskim w Więcborku
  • Podstawa prawna wydania art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian