Zarządzenie Nr 0050.103.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Więcborka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 22.12.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2018
  • Data wejścia w życie 01.01.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 0050.103.2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Powołanie Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku
  • Podstawa prawna wydania art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz rozdziału 3 pkt 4 Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 3784 z dnia 05.10.2017 r.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian