Zarządzenie Nr 0050.101.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji projektu „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu”

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Więcborka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 19.12.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 19.12.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 0050.101.2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Procedura realizacji projektu "Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu
  • Podstawa prawna wydania art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, 2232) oraz art. 47 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian