Zarządzenie Nr 0050.100.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej przy naborze na wolne stanowisko Głównego Księgowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Więcborku

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Więcborka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 08.12.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 08.12.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 0050.100.2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Powołanie komisji rekrutacyjnej przy naborze na wolne stanowisko Głównego Księgowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Więcborku
  • Podstawa prawna wydania art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2017.1875)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian