Zarządzenie Nr 0050.1.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Więcborku

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza Więcborka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 02.01.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 02.01.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 0050.1.2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Dodatkowy dzień wolny od pracy w 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Więcborku
  • Podstawa prawna wydania art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2017 poz. 1875 ze zm.) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tj. Dz.U.2016 poz. 1502 ze zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian