XIX sesja Rady Miejskiej w Więcborku – 25.03.2020r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Więcborku informuje, że ze względu na wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego XIX sesja Rady Miejskiej w Więcborku zaplanowana na dzień 25.03.2020 r. o godz. 14.30, będzie odbywać się bez publiczności.

Obrady Sesji będą transmitowane online na stronie internetowej Gminy Więcbork

www.wiecbork.pl – aktualności

 

Porządek obrad:

1. otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej w Więcborku.
5. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku za 2019 r. (tylko dane wynikające z obowiązku ustawowego).
6. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2020.
7. Przyjęcie u chwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie.

Informacje

Rejestr zmian