Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
3351 2014-02-27 09:19:09 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.55.2014 Szczegóły
3352 2014-02-27 09:17:16 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.54.2014 Szczegóły
3353 2014-02-27 09:15:39 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.53.2014 Szczegóły
3354 2014-02-27 09:14:56 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.52.2014 Szczegóły
3355 2014-02-27 09:13:14 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.51.2014 Szczegóły
3356 2014-02-27 09:05:36 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.50.2014 Szczegóły
3357 2014-02-25 14:56:54 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 23.06.2014 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji ...przebudowie istniejącej linii elektroenergetycznej SN-15kV na działce nr 346/25 Szczegóły
3358 2014-02-25 13:34:59 ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2014 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej oraz ustalenia Regulaminu pracy Komisji Oceniajacej oferty na realizację zadania publicznego zleconego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2014 r. Szczegóły
3359 2014-02-25 10:25:08 Projekty uchwał XXXIX sesji Rady Miejskiej w Więcborku - 27.02.2014r. Szczegóły
3360 2014-02-24 14:54:09 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.49.2014 Szczegóły
« 1 2 3 333 334 335 336 337 338 339 354 355 356 »