Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
21 2018-07-05 11:17:24 Uchwała nr XLV/336/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odplatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, niebędącymi jednostkami organizacyjnymi gminy Więcbork, a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Więcbork Szczegóły
22 2018-07-05 10:26:54 Uchwała Nr XLV/337/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub "Senior+", będącego jednostką organizacyjną pomocy społecznej, w formie klubu samopomocy i połączenia go z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Więcborku oraz w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym ośrodku wsparcia Szczegóły
23 2018-07-05 10:16:46 Uchwała Nr XLV/335/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wniesienia skargi na zarzadzenie zastępcze nr 179/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
24 2018-07-04 15:48:11 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu „Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Więcbork na lata 2012-2030” SR.621.1.2018                 Więcbork, dnia 04.07.2018r. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu „Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe… Szczegóły
25 2018-07-04 13:28:46 Przetarg nieograniczony na zadanie: "Budowa mola przy promenadzie, fontanny pływającej na Jeziorze Więcborskim oraz infrastruktury towarzyszącej - ławek z oparciem, stojaków na rowery, lunety widokowej, koszy na odpady zmieszane" Szczegóły
26 2018-07-03 14:43:08 Zarządzenie Nr 0050.50.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży Szczegóły
27 2018-07-03 13:31:16 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, znak sprawy: WOO.420.84.2018.JO.12 o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 020216C relacji Runowo Krajeńskie – Puszcza – Katarzyniec oraz drogi lokalnej Runowo Krajeńskie - Runowo Krajeńskie Kolonia o łącznej długości około 2,4 km”, Szczegóły
28 2018-07-03 13:25:02 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.11.2018 z dnia 02.07.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej dla zasilania dz. nr 167/3 obręb Więcbork 4, położonej w Więcborku przy ul. Sportowej na terenie dz. 168, 169 Szczegóły
29 2018-07-03 12:29:42 Danuta Zawidzka – Oświadczenie majątkowe za 2017 r. Szczegóły
30 2018-07-03 12:23:30 Krystyna Tusznio – Oświadczenie majątkowe za 2017 r. Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 336 337 338 »