Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
21 2018-10-31 13:15:00 Zarządzenie Nr 0050.47.A.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektów rekreacyjno-turystycznych na terenie Gminy Więcbork Szczegóły
22 2018-10-31 12:37:45 Zarządzenie Nr 0050.81.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018 Szczegóły
23 2018-10-30 14:56:59 Wojciech Janicki – oświadczenie majątkowe złożone przed końcem kadencji 2014-2018 Szczegóły
24 2018-10-30 14:54:08 Władysław Rembelski – oświadczenie majątkowe złożone przed końcem kadencji 2014-2018 Szczegóły
25 2018-10-30 14:49:34 Stanisław Posieczek – oświadczenie majątkowe złożone przed końcem kadencji 2014-2018 Szczegóły
26 2018-10-30 14:46:30 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SB.6733.16.2018) z dnia 30.10.2018 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 380/5 w obrębie 4 m. Więcbork, na terenie działek nr344, 391/1, 380/5, 380/6 obręb 4, m. Więcbork Szczegóły
27 2018-10-30 14:03:42 Protokół z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28.08.2018 r. Szczegóły
28 2018-10-30 13:59:34 Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej, Inwentaryzacji i Handlu Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28.08.2018 r. Szczegóły
29 2018-10-30 13:42:01 Protokół Nr XLVI z czterdziestej szóstej sesji Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29.08.2018 r. Szczegóły
30 2018-10-30 13:21:15 Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej, Inwentaryzacji i Handlu Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25.06.2018 r. Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 354 355 356 »